PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
Bakgrund
Med egen erfarenhet som utgångspunkt
Med egen erfarenhet som utgångspunkt

Pater Assistans startades år 2003 av Lars Henriksson och hans son Mikael Zandén. Bakgrunden var att Mikael själv hade haft personliga assistenter under många år och sett behovet av flera seriösa alternativ – assistentanordnare som verkligen lyssnade på sina brukare. Det som gjorde företagsbildningen möjlig var att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, under 1990-talet hade antagits av riksdagen. Sedan 2009 har Annika Sarafian tagit över som verksamhetsledare för Pater då Lars gått i pension. Lars finns fortfarande med i bolaget.

En fri sammanfattning av LSS-lagen och andra dokument beskriver vad vårt arbete går ut på:
Målet med personlig assistans ska vara att den enskilde – brukaren – får möjlighet att leva som andra och upplever respekt för sin rätt att själv bestämma i sitt liv och för sin integritet, det vill säga sin identitet, värdighet och sin privata sfär.

Vi skriver under på detta till hundra procent och har efterhand vuxit genom att strikt tillämpa andan i LSS-reformen. Idag har Pater Assistans kunder i hela Västra Götaland. Vårt kontor ligger på Bohus-Björkö och vi har verksamhet i Öckerö Kommun, Kungsbacka, Borås, Trollhättan, Göteborg, Uddevalla, Marks Kommun och Stockholm. Men även om vi växer glömmer vi aldrig vår grundtanke – att verkligen lyssna på brukaren.